گزارش تصویری؛ بازدید ستاری و هاشمی از مراکز نوآوری شهر تهران

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای شهر تهران از مراکز نوآوری شهر تهران بازدید کردند.