دعوت به همکاری

برنامه نویس اندروید

شرکت دانش بنیان توسعه و نوآوری مغزافزار (بتنا) جهت تکمیل نیروی کار خود به تعدادی برنامه نویس اندروید با شرایط زیر نیازمند است.